• Thông tư 114/2013/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu ...

  Thông tư 114/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Nhận giá
 • 89/2015/TT-BGTVT - Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn ...

  89/2015/TT-BGTVT: Ngày ban hành ... Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô ... Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ ...

Nhận giá
 • Thông tư 30/2011/TT-BGTVT kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật

  Apr 15, 2011 · 30/2011/TT-BGTVT, Thông tư 30/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông .

Nhận giá
 • Thông tư 55/2014/TT-BGTVT sửa đổi 31/2011/TT-BGTVT kiểm ...

  Oct 20, 2014 · 55/2014/TT-BGTVT, Thông tư 55/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nhận giá
 • Sửa đổi, bổ sung 9 thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm xe ...

  Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 9 thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm sau đây: Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và .

Nhận giá
 • Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy ...

  Jun 12, 2019 · III. Xe máy chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. IV. Xe máy chuyên dùng lâm nghiệp. PHỤ LỤC 2. CÁC BIỂU MẪU TRONG CẤP, ĐỔI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ...

Nhận giá
 • Thủ Tục Nhập Khẩu Xe nâng - Xe máy chuyên dùng | Bình An ...

  Thông tư 39/2018/TT-BTC về thủ tục hải quan; Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của bộ GTVT về xe máy chuyên dùng. Trong bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn cách làm thủ tục nhập khẩu xe nâng – xe máy chuyên dùng đã liệt kê ở đầu trang.

Nhận giá
 • VCCI góp ý Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất ...

  Kính gửi: Vụ Khoa học – Công nghệ. Bộ Giao thông vận tải. Trả lời Công văn số 6902/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông vận tải ngày 01/6/2015 về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng .

Nhận giá
 • Thủ tục đăng kiểm xe nâng, máy xúc, máy đào...

  Máy & thiết bị nâng: xe nâng, cần trục. Để làm thủ tục hải quan nhập khẩu, bạn phải tiến hành đăng kiểm cho những loại xe, máy này. Thuật ngữ đầy đủ là "đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường". Vì dài và khó nhớ, nên mọi người ...

Nhận giá
 • Văn bản hợp nhất quy định về kiểm tra chất lượng an toàn ...

  Theo đó, Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm ...

Nhận giá
 • Kiểm tra chất lượng, chính sách XNK, chuyên ngành, thủ tục ...

  Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng: 7: Thông tư 25/2019/TT-BGTVT: 05/07/2019: Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô : 8: Thông tư 41/2018/TT-BGTVT: 30/07/2018

Nhận giá
 • VAQ - Huong dan cac thu tuc DKKT CNCL xe may chuyen dung ...

  Hồ sơ liên quan đến Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu gồm: Bản đăng ký kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ;

Nhận giá
 • Thông tư 89/2015/TT-BGTVT về kiểm tra xe máy chuyên dùng

  A. MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nhận giá
 • Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa các Thông tư về xe máy ...

  thÔng tƯ. sỬa ĐỔi, bỔ sung mỘt sỐ ĐiỀu cỦa thÔng tƯ sỐ 23/2009/tt-bgtvt ngÀy 15/10/2009 cỦa bỘ trƯỞng bỘ giao thÔng vẬn tẢi quy ĐỊnh vỀ kiỂm tra chẤt lƯỢng an toÀn kỸ thuẬt vÀ bẢo vỆ mÔi trƯỜng xe mÁy chuyÊn dÙng, thÔng tƯ sỐ 44/2012/tt-bgtvt ngÀy 23/10/2012 cỦa bỘ trƯỞng bỘ giaothÔng vẬn tẢi quy ĐỊnn vỀ ...

Nhận giá
 • Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy ...

  Jun 12, 2019 · III. Xe máy chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. IV. Xe máy chuyên dùng lâm nghiệp. PHỤ LỤC 2. CÁC BIỂU MẪU TRONG CẤP, ĐỔI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ...

Nhận giá
 • Kiểm định an toàn kỹ thuật cho cho xe máy chuyên dùng ...

  Kiểm định an toàn kỹ thuật cho cho xe máy chuyên dùng. Thủ tục kiểm định, cấp giấy chứng nhận và tem lưu hành cho xe máy chuyên dùng trong khai thác sử dụng. I. Trình tự thực hiện: 1. Chủ xe hoàn thiện 01 bộ hồ sơ kiểm tra theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 89 nộp cho ...

Nhận giá
 • Thông tư 23/2009/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn ...

  Thông tư 23/2009/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ Giao thông vận tải ban hành - Chuyên trang cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luật

Nhận giá
 • VAQ - Huong dan cac thu tuc DKKT CNCL xe co gioi nhap khau

  Thông tư 41/2013/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện (Áp dụng từ ngày 01/01/2014) Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện (Có hiệu lực từ ngày 01/04/2016) II. Hồ sơ xe đạp điện sản xuất, lắp ráp :

Nhận giá
 • Trung tâm kiểm định an toàn và đo lường III

  Trung tâm kiểm định an toàn và đo lường III chuyên thực hiện các chức năng Kiểm định an toàn thiết bị, Huấn luyện an toàn lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6, .

Nhận giá
 • Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT 2019 Thông tư kiểm tra chất ...

  THÔNG TƯ. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG. Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trư ở ng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, có hiệu lực kể từ ngày ...

Nhận giá
 • Thông tư 23/2009/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng ...

  Thông tư 23/2009/TT-BGTVT | Ban hành: 15/10/2009 | Hiệu lực: 29/11/2009 | Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nhận giá
 • Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng

  Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng được quy định tại Điều 21 Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành như sau:. 1. Xe được kiểm tra theo quy định tại các tiêu chuẩn ...

Nhận giá
 • Thông tư 30/2011/TT-BGTVT kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật

  Apr 15, 2011 · 30/2011/TT-BGTVT, Thông tư 30/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông .

Nhận giá

hơnnhững sản phẩm liên quan

Gửi yêu cầu trực tuyến