• Nghiên cứu – Wikipedia tiếng Việt

  Nghiên cứu bao gồm "hoạt động sáng tạo được thực hiện một cách có hệ thống nhằm làm giàu tri thức, bao gồm tri thức về con người, văn hóa và xã hội, và sử dụng vốn tri thức này để tạo ra những ứng dụng mới." Hoạt động nghiên cứu được dùng để thiết lập hay xác nhận các dữ kiện, tái xác nhận ...

Nhận giá
 • Khái niệm và quan niệm về Nghiên cứu cơ bản - TaiLieu.VN

  Khái niệm và quan niệm về Nghiên cứu cơ bản
  T« Duy Hîp(*)
  Tãm t¾t: Bµi viÕt tËp trung ph©n tÝch 3 cÊp ®é tõ néi hµm s¬ bé, néi hµm c¬ b¶n
  ®Õn néi hµm ®Çy ®ñ cña kh¸i niÖm Nghiªn cøu c¬ b¶n, qua ®ã chØ râ t×nh tr¹ng nan
  ®Ò thÓ hiÖn d−íi d¹ng cÆp ®èi/hîp kh¸i niÖm. §ång thêi, lµm râ mét sè quan ...

Nhận giá
 • Khái niệm và kế hoạch nghiên cứu marketing

  Nghiên cứu Marketing là một họat động có hệ thống và mang tính khách quan nhằm thu thập và phân tích. Khái niệm nghiên cứu Marketing nhằm thu thấp dữ liệu.

Nhận giá
 • Về khái niệm "đạo đức cách mạng" và việc nghiên cứu, học ...

  Nghiên cứu 3 tác phẩm: Đường Cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc và Đạo đức cách mạng (1958), có thể thấy nội hàm khái niệm đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh trình bày và giải thích một cách toàn diện, hệ thống với lôgíc chặt chẽ và khái quát nhất - từ nguồn gốc, vai trò, nội dung, giá trị của ...

Nhận giá
 • Ch ng 1 KHÁI NIỆM KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌ · PDF Datei

  2 1.3. Đề tài nghiên cứu khoa học 1.3.1. Khái niệm đề tài Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Một số hình thức tổ chức nghiên cứu .

Nhận giá
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG C NG - nckh.huph.edu.vn · PDF Datei

  Tuy nhiên, hiện còn có nhiều khái niệm và thuật ngữ nghiên cứu khoa học định lượng chưa được hiểu một cách chính xác, gây ra tình trạng thiếu nhất quán khi sử dụng khái niệm và thuật ngữ này. Việc sử dụng thuật ngữ một cách không thống nhất có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình ...

Nhận giá
 • Khái niệm và đặc điểm của nhu cầu - Làm thuê luận văn

  Khái niệm nhu cầu. Từ lâu nhu cầu đã là đối tượng nghiên cứu của hầu hết các ngành khoa học nghiên cứu sinh học và xã hội. Đó là hiện tượng phức tạp, đa diện, đặc trưng cho mọi sinh vật. Sự hiện diện của nhu cầu ở bất kì sinh vật nào, ngay cả ở bất kì xã ...

Nhận giá
 • Khái niệm và phân loại nghiên cứu khoa học - Hỗ trợ luận ...

  Nghiên cứu được thực hiện với mục đích đóng góp cho khoa học bằng cách thu thập, giải thích và đánh giá dữ liệu một cách có hệ thống và theo cách có kế hoạch được gọi là nghiên cứu khoa học: một nhà nghiên cứu là người thực hiện nghiên cứu này. Các kết quả .

Nhận giá
 • Khái niệm diễn ngôn trong nghiên cứu văn học hôm nay ...

  Khái niệm diễn ngôn trong nghiên cứu văn học hôm nay Trần Đình Sử Thời gian gần đây khái niệm diễn ngôn đẫ xuất hiện rất nhiều trong các bài nghiên cứu đủ loại, nhiều đến mức không sao có thể định nghĩa thông suốt hết. Đã có rất nhiều định nghĩa về diễn ngôn, theo.

Nhận giá
 • Nghiên cứu thị trường là gì? Khái niệm và phương pháp thực ...

  Nghiên cứu thị trường là công cụ giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường và khách hàng từ đó đưa ra được các biện pháp thâm nhập thị trường thích hợp, càng hiểu rõ về thị trường và khách hàng tiềm năng càng có nhiều cơ hội để khách hàng chọn và tin dùng sản phẩm của bạn.

Nhận giá
 • Nghiên Cứu Khoa Học - Blog của Phong

  Nghiên cứu nhân quả có mục đích là tìm ra mối quan hệ nhân quả giữa các khái niệm. Để 2 khái niệm có mối quan hệ nhân – quả, hay "cái thứ nhất" gây nên .

Nhận giá
 • Các định nghĩa và khái niệm về nghiên cứu khoa học ...

  Các định nghĩa và khái niệm về nghiên cứu khoa học. Bởi. Quản trị viên - 04/07/2018. 31929. 1. Khoa học (science): Theo từ điển Bách Khoa toàn thư Wikipedia định nghĩa: Khoa học (tiếng Anh: science) là toàn bộ hoạt động có hệ thống nhằm xây dựng và tổ chức kiến thức dưới hình thức những lời .

Nhận giá
 • Cấu trúc một đề tài nghiên cứu khoa học – CLB Sinh viên ...

  Khái niệm về nghiên cứu khoa học (NCKH) NCKH là quá trình tìm hiểu, điều tra cẩn thận dựa trên mối quan hệ logic về thông tin hay sự kiện để tìm ra thông tin mới, nâng cao hiểu biết của con người về các sự vật, hiện tượng.

Nhận giá
 • Khái niệm và kế hoạch nghiên cứu marketing

  Nghiên cứu Marketing là một họat động có hệ thống và mang tính khách quan nhằm thu thập và phân tích. Khái niệm nghiên cứu Marketing nhằm thu thấp dữ liệu.

Nhận giá
 • Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của tội phạm học

  02.03.2020 · Các tìm kiếm liên quan đến đối tượng nghiên cứu của tội phạm học: ý nghĩa của việc nghiên cứu tình hình tội phạm, khái niệm tội phạm học, đối tượng nghiên cứu của luật hình sự, giáo trình tội phạm học, đối tượng nghiên cứu của xã hội học tội .

  5/5
Nhận giá
 • Đề cương là gì? Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học

  Nghiên cứu sơ bộ định tính dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng này được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp với số mẫu điều tra là ...

Nhận giá
 • Phương pháp luận là gì? Ý nghĩa nghiên cứu phương pháp luận

  – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là kết quả của quá trình khái quát lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu khoa học và nó trở thành công cụ sắc bén để chỉ dẫn tất cả các nhà khoa học và các nhà quản lý trong công tác tổ chức, quản lý và thực hành sáng tạo khoa học.

Nhận giá
 • Khái niệm Khoa học và Nghiên cứu Khoa học - VOER

  Khái niệm đề tài. Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác không hoàn toàn mang tính chất nghiên cứu khoa hoc, chẳng hạn như: Chương trình, dự án, đề án.

Nhận giá
 • Đối tượng nghiên cứu là gì? 1 số khái niệm trong nghiên ...

  Chắc hẳn khi tham gia 1 dự án nghiên cứu khoa học nào đó. Bạn không thể bỏ qua những khái niệm cơ bản như: đề tài nghiên cứu, mục đích & mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu là gì đúng không nào.

Nhận giá
 • Giả thuyết và giả thiết trong nghiên cứu khoa học - Văn ...

  Khái niệm "giả thiết" trong nghiên cứu. Bên cạnh khái niệm "giả thuyết", trong NCKH còn sử dụng khái niệm "giả thiết" (Assumption). Giả thiết là một điều kiện giả định trong quan sát hoặc thực nghiệm. Ví dụ, khi nói nước sôi ở 1000 C, người ta đã ngầm hiểu, nước đó được quy về những điều kiện giả ...

Nhận giá
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên ...

  Trong nghiên cứu khoa học phương pháp và phương pháp luận là hai khái niệm gần nhau nhưng không đồng nhất. Phương pháp luận là hệ thống các nguyên lý, quan điểm (trước hết là những nguyên lý, quan điểm liên quan đến thế giới quan) làm cơ sở, có tác dụng chỉ đạo, xây dựng các phương pháp, xác định phạm vi ...

Nhận giá
 • Tài liệu giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học

  Khái niệm Khoa học và Nghiên cứu Khoa học Khoa học Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới, . về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới nầy, tốt hơn, có thể thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm .

Nhận giá
 • Khái niệm Nghiên cứu khoa học và cách viết đề cương nghiên ...

  Khái niệm Nghiên cứu khoa học và cách viết đề cương nghiên cứu; Nghiên cứu các căn cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng quy định về nhập khẩu phế liệu thép, nhựa, giấy cho sản xuất công nghiệp; nghiên cứu một số giải pháp khoa học và công nghệ để phục hồi .

Nhận giá

hơnnhững sản phẩm liên quan

Gửi yêu cầu trực tuyến